Viktige takeaways

48


· Chennai, Kolkata og NCR viser betydelig utvinning etter nesten ubetydelige volumer sett i 2. kvartal 2020.

· Salget i Mumbai, NCR, Pune, Chennai og Kolkata har nådd eller oversteget 50% av gjennomsnittet i 2019.

· Salget i Mumbai og Pune ble mer enn doblet i 3. kvartal 2020 som følge av reduksjon i frimerketoll. Salget i Bengaluru i 3. kvartal 2020 er på 41% av gjennomsnittet i 2019.

· Mumbai, Bengaluru og NCR utgjorde 56% av det kvartalsvise salgsvolumet i 3. kvartal 2020 sammenlignet med 62% i 2019, hovedsakelig på grunn av en nedgang i Bengalurus andel av totalomsetningen for perioden.

· Kontorets ferdigstillelse: Q3 – 3.3.6 mn.sq.ft; Q2—1.6 mn.sq.ft

· Transaksjon: Q3 —4,7 mn.sq.ft; Q2 – 2,7 mn.sq.ft

· Boliglanseringer: Q3 – 31.106 enheter; Q2 – 5584 enheter

· Boligkjøpere: 3. kvartal – 33.403; Q2 – 9632

.Source link